slide project lg

A-Z Ateliér s.r.o.

Služby

Služby

Architekturu vnímáme jako individuální obraz jednotlivce. Cílem je efektivita - závislost na ekonomickém a racionálním řešení.

Jsme tým architektů, projektantů zabývající se komplexními službami v oblasti projekční a inženýrské činnosti. Zabýváme se projekty rodinných domů, nízkoenergetické a pasivní domy, rekreační objekty, rekonstrukce, bytové domy a průmyslové objekty.

Zajišťujeme pro Vás:

 • Přípravné práce

 • Studie, virtuální procházka objektem

 • Video-prezentace

 • Architektonické řešení

 • Projektové dokumentace

(ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění)

dokumentace pro uzemní řízení

dokumentace pro stavební řízení

dokumentace pro výběr dodavatele

dokumentace pro provedení stavby

rozpočty a výkazy výměr

dokumentace skutečného provedení

barevná řešení fasád

zaměření stávajícího stavu, pasportizace

 • Statika staveb
 • Technické profese

radonové studie

inženýrsko-geologické, hydrogeologické posudky

požární zprávy

průkazy energetické náročnosti budov

energetické posudky, audity

vodohospodářská díla - ČOV, studny, hloubkové vrty

zdravotní technika (voda, kanalizace)

systémy ústředního vytápění

elektroinstalace a zabezpečovací systémy (EPS, EZS)

vzduchotechnika (klimatizace, rekuperace)

 • Inženýring

(ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vodoprávní povolení a další rozhodnutí)

zastupování na úřadech, vyřízení stavebního povolení

 • Stavební dozor
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Odborné konzultace

Spolupracujeme

 • Ing. arch. Pavel Linhart
 • Ing. Filip Majer
 • Libor Řízek
 • Jaroslav Krunčík
 • Ing. Karel Dovrtěl
 • Ing. Radek Pešek
 • Ing. Michaela Šperlová
 • Kamil Hronovský
 • Jaroslav Říha
 • Sýkora GEODÉZIE
 • Ladislav Čepelka
 • Ing. Miroslav Dolek